Zapytania ofertowe

Sanok, 16.11.2023r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 19/1.4/2023/BETA dotyczące dostawy wózków transportowych do transportu komponentów i gotowych wyrobów (8 sztuk)

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BETA" S.C. Artur Janiszewski, Mariusz Niżnik zaprasza do składania ofert na dostawę dostawy wózków transportowych do transportu komponentów i gotowych wyrobów (8 sztuk) w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI RYNKOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA WIELOBRANŻOWEGO BETA S.C. W RAMACH WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0006/21.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe nr 19/1.4/2023/BETA
 2. Załącznik nr 1 do zapytania formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 2 do zapytania oświadczenie o braku powiązań
Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 19/1.4/2023/BETA dotyczącego dostawy: wózków transportowych do transportu komponentów i gotowych wyrobów.
Pobierz

Sanok, 16.11.2023r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 18/1.4/2023/BETA dotyczące dostawy piaskarki do metalu

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BETA" S.C. Artur Janiszewski, Mariusz Niżnik zaprasza do składania ofert na dostawę piaskarki do metalu w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI RYNKOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA WIELOBRANŻOWEGO BETA S.C. W RAMACH WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0006/21.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe nr 18/1.4/2023/BETA
 2. Załącznik nr 1 do zapytania formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 2 do zapytania oświadczenie o braku powiązań
 4. Załącznik nr 3 Wzór deklaracji określającej pochodzenie używanego środka trwałego
Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 18/1.4/2023/BETA dotyczącego dostawy: piaskarki do metalu.
Pobierz

Sanok, 16.11.2023r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 17/1.4/2023/BETA dotyczące dostawy piły do cięcia profili aluminiowych

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BETA" S.C. Artur Janiszewski, Mariusz Niżnik zaprasza do składania ofert na dostawę piły do cięcia profili aluminiowych w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI RYNKOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA WIELOBRANŻOWEGO BETA S.C. W RAMACH WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0006/21.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe nr 17/1.4/2023/BETA
 2. Załącznik nr 1 do zapytania formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 2 do zapytania oświadczenie o braku powiązań
 4. Załącznik nr 3 Wzór deklaracji określającej pochodzenie używanego środka trwałego
Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 17/1.4/2023/BETA dotyczącego dostawy: piły do cięcia profili aluminiowych.
Pobierz

Sanok, 16.11.2023r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 16/1.4/2023/BETA dotyczące dostawy lakierni proszkowej

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BETA" S.C. Artur Janiszewski, Mariusz Niżnik zaprasza do składania ofert na dostawę lakierni proszkowej w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI RYNKOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA WIELOBRANŻOWEGO BETA S.C. W RAMACH WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0006/21.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe nr 16/1.4/2023/BETA
 2. Załącznik nr 1 do zapytania formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 2 do zapytania oświadczenie o braku powiązań
 4. Załącznik nr 3 Wzór deklaracji określającej pochodzenie używanego środka trwałego
Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 16/1.4/2023/BETA dotyczącego dostawy: lakierni proszkowej.
Pobierz

Sanok, 15.11.2023r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15/1.4/2023/BETA dotyczące dostawy giętarki do metalu

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BETA" S.C. Artur Janiszewski, Mariusz Niżnik zaprasza do składania ofert na dostawę giętarki do metalu w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI RYNKOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA WIELOBRANŻOWEGO BETA S.C. W RAMACH WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0006/21.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe nr 15/1.4/2023/BETA
 2. Załącznik nr 1 do zapytania formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 2 do zapytania oświadczenie o braku powiązań
 4. Załącznik nr 3 Wzór deklaracji określającej pochodzenie używanego środka trwałego
Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 17/1.4/2023/BETA dotyczące dostawy giętarki do metalu.
Pobierz

Sanok, 15.11.2023r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14/1.4/2023/BETA dotyczące frezarki do aluminium

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BETA" S.C. Artur Janiszewski, Mariusz Niżnik zaprasza do składania ofert na dostawę frezarki do aluminium w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI RYNKOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA WIELOBRANŻOWEGO BETA S.C. W RAMACH WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0006/21.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe nr 14/1.4/2023/BETA
 2. Załącznik nr 1 do zapytania formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 2 do zapytania oświadczenie o braku powiązań
Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 14/1.4/2023/BETA dotyczącego dostawy: frezarki do aluminium.
Pobierz

Sanok, 13.11.2023r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/1.4/2023/BETA dotyczące dostawy piły do cięcia stali - elementów konstrukcyjnych umieszczanych w profilach PCV

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BETA" S.C. Artur Janiszewski, Mariusz Niżnik zaprasza do składania ofert na dostawę piły do cięcia stali - elementów konstrukcyjnych umieszczanych w profilach PCV w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI RYNKOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA WIELOBRANŻOWEGO BETA S.C. W RAMACH WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0006/21.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe nr 12/1.4/2023/BETA
 2. Załącznik nr 1 do zapytania formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 2 do zapytania oświadczenie o braku powiązań
Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 12/1.4/2023/BETA dotyczącego dostawy: piły do cięcia stali - elementów konstrukcyjnych umieszczanych w profilach PCV.
Pobierz

Sanok, 13.11.2023r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/1.4/2023/BETA dotyczące dostawy oprogramowania

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BETA" S.C. Artur Janiszewski, Mariusz Niżnik zaprasza do składania ofert na dostawę wartości niematerialnych i prawnych tj. oprogramowania (2 kpl) w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI RYNKOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA WIELOBRANŻOWEGO BETA S.C. W RAMACH WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0006/21.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe nr 8/1.4/2023/BETA
 2. Załącznik nr 1 do zapytania formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 2 do zapytania oświadczenie o braku powiązań
 4. Załącznik nr 3 Pliki produkcyjne centrum obróbkowe
 5. Załącznik nr 4 Pliki produkcyjne robot zgrzewający
Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 17/1.4/2023/BETA dotyczące dostawy oprogramowania.
Pobierz

Sanok, 10.11.2023r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/1.4/2023/BETA dotyczące dostawy wózka widłowego z dodatkową przystawką do montażu szyb

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BETA" S.C. Artur Janiszewski, Mariusz Niżnik zaprasza do składania ofert na wózka widłowego z dodatkową przystawką do montażu szyb w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI RYNKOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA WIELOBRANŻOWEGO BETA S.C. W RAMACH WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0006/21.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe nr 11/1.4/2023/BETA
 2. Załącznik nr 1 formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 2 Oświadczenie
 4. Załącznik nr 3 Oświadczenie o pochodzeniu
Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 11/1.4/2023/BETA dotyczącego dostawy: wózka widłowego z dodatkową przystawką do montażu szyb.
Pobierz

Sanok, 31.10.2023r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/1.4/2023/BETA dotyczące dostawy wózka do szklenia

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BETA" S.C. Artur Janiszewski, Mariusz Niżnik zaprasza do składania ofert na dostawę wózka do szklenia w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI RYNKOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA WIELOBRANŻOWEGO BETA S.C. W RAMACH WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0006/21.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe nr 10/1.4/2023/BETA
 2. Załącznik nr 1 do zapytania formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 2 do zapytania oświadczenie o braku powiązań
Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 10/1.4/2023/BETA dotyczącego dostawy: wózka do szklenia.
Pobierz

Sanok, 24.10.2023r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/1.4/2023/BETA dotyczące dostawy auta dostawczego z HDS/zwyżka z dostawką do montażu szyb

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BETA" S.C. Artur Janiszewski, Mariusz Niżnik zaprasza do składania ofert na dostawę samochodu dostawczego z HDS/zwyżka z dostawką do montażu szyb w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI RYNKOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA WIELOBRANŻOWEGO BETA S.C. W RAMACH WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0006/21.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe nr 9/1.4/2023/BETA
 2. Załącznik nr 1 do zapytania formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 2 do zapytania oświadczenie o braku powiązań
 4. Załącznik nr 3 Wzór deklaracji określającej pochodzenie używanego środka trwałego
Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 9/1.4/2023/BETA dotyczącego dostawy: auta dostawczego z HDS/zwyżka z dostawką do montażu szyb.
Pobierz

Sanok, 10.10.2023r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/1.4/2023/BETA dotyczące realizacji usług doradczych

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BETA" S.C. Artur Janiszewski, Mariusz Niżnik zaprasza do składania ofert na realizację usług doradczych związanych z innowacją marketingową polegającą na działaniach związanych z:

 1. Opracowanie strategii marki i komunikacji marketingowej.
 2. Opracowanie planu promocji (online i offline) marki BETA, w tym również submarek BETA HOME i BETA BIZNES
 3. Zaprojektowanie identyfikacji marki oraz submarek
 4. Zaprojektowanie strony internetowej dla marki BETA uwzględniające stworzenie podstron dla każdej z submarek: BETA HOME i BETA BIZNES
 5. Zaprojektowanie konfiguratora parametrów okien, wspólnego dla dwóch linii produktowych: nowej generacji okien PCV premium oraz nowej linii okien aluminium premium
 6. Zaprojektowanie wizualizatora kolorów okien (PCV) oraz aluminium
 7. Zaprojektowanie konfiguratora parametrów produktów z wizualizatorem finalnego rozwiązania dla jednej, wybranej linii produktowej (altany lub boxy)
 8. Zaprojektowanie katalogu dla każdej z submarek
 9. Zaprojektowanie aranżacji wnętrza i oznakowania showroomu firmy BETA
 10. Zaprojektowanie przykładowego demonstratora oraz wzornika produktów

w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI RYNKOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA WIELOBRANŻOWEGO BETA S.C. W RAMACH WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0006/21.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe nr 7/1.4/2023/BETA
 2. Załącznik nr 1 do zapytania formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 2 do zapytania oświadczenie o braku powiązań
Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 7/1.4/2023/BETA dotyczącego realizacji usług doradczych
Pobierz

Sanok, 10.03.2023r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/1.4/2023/BETA dotyczące usługi doradztwa w zakresie zaprojektowania 4 produktów

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BETA" S. C. Artur Janiszewski, Mariusz Niżnik zaprasza do składania ofert na usługę doradczą polegającą na działaniach związanych z zaprojektowaniem 4 nowych produktów tj.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe nr 6/1.4/2023/BETA
 2. Załącznik nr 1 do zapytania formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 2 do zapytania oświadczenie o braku powiązań
Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 6/1.4/2023/BETA dotyczącego realizacji usług doradczych związanych z projektowaniem produktów
Pobierz

Sanok, 22.12.2022r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/1.4/2022/BETA

dotyczące dostawy sprzętu komputerowego w postaci: stacje robocze (2 szt.), laptopy (2 szt.), monitory (2 szt.), standy multimedialne (2 szt.) oraz serwer główny

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BETA S.C. Artur Janiszewski, Mariusz Niżnik zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego tj.: stacje robocze (2 szt.), laptopy (2 szt.), monitory (2 szt.), standy multimedialne (2 szt.) oraz serwer główny w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI RYNKOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA WIELOBRANŻOWEGO BETA S.C. W RAMACH WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0006/21.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe nr 5/1.4/2022/BETA
 2. Załącznik nr 1 do zapytania formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 2 do zapytania oświadczenie o braku powiązań
 4. Załącznik nr 3 Rysunek konstrukcja do montażu monitorów
 5. Załącznik nr 4 Rysunek konstrukcja standów multimedialnych
Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 5/1.4/2022/BETA dotyczącego dostawy sprzętu komputerowego w postaci: stacje robocze (2 szt.), laptopy (2 szt.), monitory (2 szt.), standy multimedialne (2 szt.) oraz serwer główny
Pobierz

Sanok, 27.07.2022r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/1.4/2022/BETA dotyczące usługi doradztwa w zakresie zaprojektowania 4 produktów

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BETA" S. C. Artur Janiszewski, Mariusz Niżnik zaprasza do składania ofert na usługę doradczą polegającą na działaniach związanych z zaprojektowaniem 4 nowych produktów tj.

A. Zaprojektowanie linii okien aluminiowych PREMIUM B. Zaprojektowanie linii altan ogrodowych zróżnicowanych pod względem stylistyki C. Zaprojektowanie jednej uniwersalnej linii boxów korporacyjnych D. Zaprojektowanie linii okien PCV PREMIUM

w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI RYNKOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA WIELOBRANŻOWEGO BETA S.C. W RAMACH WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0006/21.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe nr 4/1.4/2022/BETA
 2. Załącznik nr 1 do zapytania formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 2 do zapytania oświadczenie o braku powiązań
Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 4/1.4/2022/BETA dotyczącego realizacji usług doradczych związanych z projektowaniem produktów.
Pobierz

Sanok, 24.02.2022r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/1.4/2022/BETA dotyczące dostawy środków trwałych w postaci instalacji fotowoltaicznej

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BETA" S. C. Artur Janiszewski, Mariusz Niżnik zaprasza do składania ofert na dostawę środków trwałych w postaci: instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI RYNKOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA WIELOBRANŻOWEGO BETA S.C. W RAMACH WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0006/21.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe nr 3/1.4/2022/BETA
 2. Załącznik nr 1 do zapytania formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 2 do zapytania oświadczenie o braku powiązań
 4. Załącznik nr 3 do zapytania Wzór zestawienia potwierdzającego, iż Oferenci posiadają udokumentowane doświadczenie w dostawie instalacji fotowoltaicznych o mocy co najmniej 30 KWp
Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 3/1.4/2022/BETA dotyczącego dostawy środków trwałych tj. instalacji fotowoltaicznej.
Pobierz

Sanok, 15.02.2022r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/1.4/2022/BETA dotyczące dostawy środków trwałych tj. wielofunkcyjnego centrum obróbczego do PCV

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BETA" S. C. Artur Janiszewski, Mariusz Niżnik zaprasza do składania ofert na dostawę środków trwałych w postaci: wielofunkcyjnego centrum obróbczego do PCV w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI RYNKOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA WIELOBRANŻOWEGO BETA S.C. W RAMACH WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0006/21.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe nr 2/1.4/2022/BETA
 2. Załącznik nr 1 do zapytania formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 2 do zapytania oświadczenie o braku powiązań
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 2/1.4/2022/BETA DOTYCZĄCEGO DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH tj. wielofunkcyjnego centrum obróbczego do PCV
Pobierz

Sanok, 05.01.2022r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1.4/2022/BETA dotyczące dostawy środków trwałych tj. robota zgrzewającego do PCV

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BETA" S. C. Artur Janiszewski, Mariusz Niżnik zaprasza do składania ofert na dostawę robota zgrzewającego do PCV w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI RYNKOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA WIELOBRANŻOWEGO BETA S.C. W RAMACH WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0006/21.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe nr 1/1.4/2022/BETA
 2. Załącznik nr 1 do zapytania formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 2 do zapytania oświadczenie o braku powiązań
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 1/1.4/2022/BETA DOTYCZĄCEGO DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH tj. robota zgrzewającego do PCV.
Pobierz

Sanok, 04.12.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. REALIZACJI USŁUG DORADCZYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEPROWADZENIU AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIU STRATEGII WZORNICZEJ

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BETA" S. C. Artur Janiszewski, Mariusz Niżnik zaprasza do złożenia oferty na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego dla firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BETA" S. C. Artur Janiszewski, Mariusz Niżnik oraz opracowaniu na podstawie przeprowadzonego audytu strategii wzorniczej przedsiębiorstwa w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA BETA W WYNIKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIA STRATEGII WZORNICZEJ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1.
 3. Oświadczenia osób dedykowanych do realizacji usługi – załącznik nr 2.
 4. Zestawienie dot. osób dedykowanych do realizacji usługi posiadających doświadczenie w zakresie projektowania produktów w branży zamawiającego – załącznik nr 3.
 5. Zestawienie potwierdzające posiadanie udokumentowanego doświadczenia w projektowaniu strategii rozwoju produktów – załącznik nr 4.
 6. Zestawienie potwierdzające posiadanie udokumentowanego doświadczenia w realizacji audytów wzorniczych o wartości co najmniej 50 tysięcy złotych w ciągu ostatnich 5 lat – załącznik nr 5.
 7. Plan realizacji usługi wraz z metodologią realizacji usługi – załącznik nr 6.
 8. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 7.
 9. Dokument wskazujący zasady realizacji audytu wzorniczego w odniesieniu do Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) i zgodności z dyrektywą w tym zakresie – załącznik nr 8.
 10. Proponowany przez Oferenta wzór umowy warunkowej na realizację przedmiotu zapytania ofertowego lub oświadczenie o braku posiadania wzoru umowy warunkowej – załącznik nr 9.
 11. Minimalny wymagany zakres umowy warunkowej – załącznik nr 10.

Sanok, 17.12.2018r.

Informacja o wynikach postępowania ofertowego

Informacja o wynikach postępowania ofertowego na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego dla firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BETA" S. C. Artur Janiszewski, Mariusz Niżnik oraz opracowaniu na podstawie przeprowadzonego audytu strategii wzorniczej przedsiębiorstwa w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA BETA W WYNIKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIA STRATEGII WZORNICZEJ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.

Załączniki:

 1. Informacja o wynikach postepowania ofertowego.